Czech Flowserve Jobs

Job Information

Flowserve Corporation Plant Controller in Olomouc, Czech Republic

Povinnosti a požadavky: Budete se podílet na plnění následujících úkolů:

 • Pomoc provozům s dosažením jejich cílů prostřednictvím tvorby proaktivní obchodní a finanční analýzy, identifikace důležitých trendů a tvorby podrobné analýzy odchylek. Vydávání doporučení pro potenciální zlepšení a podpora aktivního využívání finančních dat k podpoře obchodního úspěchu a identifikaci potenciálních rizik a příležitostí.

 • Podpora řízení finanční výkonnosti s ohledem na proces strategického plánování, roční rozpočtování a sdělování výsledků. Vedení procesu ročního rozpočtování a tvorba měsíčních prognóz podniku za účelem včasné identifikace případných nedostatků a přijetí vhodných opatření ke zlepšení provozní výkonnosti.

 • Provádění měsíční finanční uzávěrky a vykazování v souladu s účetními zásadami společnosti Flowserve vycházejícími z US GAAP.

 • Oceňování výrobních nákladů a zásob.

 • Příprava ročních statutárních finančních výkazů pro právnickou osobu (české GAAP).

 • Zajištění dodržování daňových předpisů a včasného vykazování (daně z příjmu, DPH) externími daňovými poradci.

 • Údržba a správa efektivní kontroly na pracovišti stanovené kontrolním rámcem společnosti Flowserve v souladu s nařízeními Sarbanes-Oxley.

Co potřebujete na tuto pracovní pozici:

 • Min. bakalářský titul s hlavním oborem v oblasti účetnictví a/nebo finanční kontroly.

 • Min. 5 let zkušeností v oblasti financí a účetnictví, přednostně ve výrobním prostředí. Další zkušenosti z mezinárodní auditorské firmy výhodou.

 • Pracovní znalosti US-GAAP.

 • Rozsáhlé znalosti českých účetních a daňových předpisů.

 • Zkušenost s vedením malých týmů podmínkou.

 • Znalost IT s pokročilými dovednostmi Microsoft Office (Excel). Zkušenosti se systémy ERP jsou nutností, upřednostňujeme SAP R/3 nebo S/4 HANA.

 • Vynikající písemné a ústní komunikační dovednosti v angličtině.

 • Schopnost práce pod tlakem v časově omezených situacích, přitom stále kladení důrazu na detail.

 • Důraz na detail a přesnost spolu se schopností efektivně a účinně uchopit a předat informace.

 • Proaktivní týmový hráč s přístupem „to můžu udělat“ a schopností konstruktivně zpochybnit status quo a nalézt vhodné řešení.

 • Vynikající mezilidské dovednosti s nekompromisní integritou a silnou pracovní etikou.

 • Iniciativní osoba schopná nezávislé práce s malým dohledem.

 • Silné analytické a komunikační dovednosti.

Preferované zkušenosti/dovednosti: Preferované zkušenosti/dovednosti:

 • Přirozeně vytváříte pozitivní vztahy

 • Máte dobré analytické a výzkumné schopnosti a umíte řešit problémy

 • Věnujete pozornost detailům

 • Jste flexibilní a schopní zvládat procesní změny

Co vám můžeme nabídnout:

 • Přátelské multikulturní prostředí a týmové akce

 • Životní, úrazové a zdravotní pojištění

 • Stravování

 • Příležitosti k rozvoji kariéry a školení

Shrnutí role: Vedoucí (m/ž) závodu výrobního centra v Olomouci přebírá celkovou odpovědnost za řízení a finanční záležitosti závodu v Olomouci. V rámci týmu vedení závodu tato pozice aktivně spolupracuje s GM Operations a týmem vedení závodu na řízení závodu v Olomouci z hlediska produktivity, efektivity, využití a růstu, aby organizace dosáhla svých cílů. Kontrolor závodu je podřízen regionálnímu účetnímu manažerovi pro Německo/východní Evropu v rámci maticové organizace Flowserve a řídí nákladového účetního v daném místě, přičemž má podporu v externí hlavní účetní knize, funkcích závazků a pohledávek v Centru sdílených služeb společnosti Flowserve v Maďarsku.

O společnosti: Pokud vás láká kultura znamenitosti, inovace a angažovanosti, zvažte zaměstnání u společnosti Flowserve. Jako jedinec přispívající svou prací nebo jako lídr, vaše podnikavost přispěje k globálnímu standardu, který společnost Flowserve v oblasti komplexních řešení řízení toku určuje. Budeme podporovat příležitosti k profesnímu růstu a k získání odměn, které patří k těm nejzajímavějším v oboru, a to díky našemu závazku podporovat naše zaměstnance, jejich integritu a bezpečnost. Ve společnosti Flowserve myslíme za hranice příležitostí a ocenění. Inspiruje nás vzájemná spolupráce s cílem vytvořit vynikající řešení v oblasti řízení toku, která vylepší svět kolem nás!

Kategorie zaúčtování projektu: Finance & Accounting

Primary Posting Location: Olomouc, Czech Republic

Job Advertising Title: Plant Controller

Id automatického req: 51299BR

Typ zaměstnání: Full time

Země: Czech Republic

DirectEmployers