Czech Flowserve Jobs

Job Information

Flowserve Corporation Manager, Planning in Olomouc, Czech Republic

Povinnosti a požadavky:

 • Efektivní řízení a rozvoj pracovních týmů, integrace firemních hodnot a jejich uplatňování při práci s lidmi, metodické vedení napříč organizací.

 • Zajištění procesů plánování, plánování kapacit, komunikace se zákazníky a řízení materiálu v souladu s požadavky a potřebami zákazníka. Podpora procesů nákupu a strategického nákupu a aktivní účast na vytváření a udržování efektivní dodavatelské základny

 • Zajištění efektivní spolupráce s ostatními odděleními, zákazníky a dodavateli v souladu se všemi platnými právními předpisy a dalšími normami.4. Identifikace a realizace příležitostí k neustálému zlepšování; řízení, rozšiřování a využívání zdrojů pro neustálé zlepšování, řízení výběru a realizace projektů s cílem splnit/překročit roční plán úspor, zvýšit produktivitu práce, efektivitu procesů a snížit náklady

 • Dodržuje zásady, předpisy a pokyny pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při všech pracovních činnostech.

 • Při všech pracovních činnostech postupuje v souladu s politikou a cíli kvality, politikou a cíli ochrany životního prostředí a postupy a pokyny v těchto oblastech.

 • Udržuje svěřené pracoviště a jeho vybavení v řádném stavu podle zásad systému 6S.

 • Aktivně přistupuje k sebevzdělávání a rozšiřování znalostí a kvalifikace.

 • Navrhuje a zavádí zlepšení procesů a postupů.- Dodržuje interní předpisy zaměstnavatele a obecně platné předpisy

Preferované zkušenosti/dovednosti:

 • Alespoň 5 let praxe na vedoucí pozici ve výrobním strojírenském podniku (řízení dodavatelského řetězce, plánování, logistika, řízení výroby/provozu). zkušenosti se zaváděním systémů ERP jsou výhodou. Zkušenosti z podnikového prostředí jsou výhodou

 • Angličtina - plynulá mluvená i psaná

 • uživatelská znalost MS Windows, MS Office, výborná znalost ERP systémů, zejména modulů řízení a plánování výroby (SAP výhodou). zkušenosti s moderními komunikačními nástroji

 • Výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost efektivně řešit problémy, metodický. pozitivní přístup, týmový hráč, samostatnost, iniciativa, orientace na výsledek a zákazníka, aktivita při zlepšování a optimalizaci procesů, ochota k seberozvoji - profesnímu růstu, schopnost pracovat a řídit tým v dynamickém, rychle se měnícím prostředí

O společnosti: Pokud vás láká kultura znamenitosti, inovace a angažovanosti, zvažte zaměstnání u společnosti Flowserve. Jako jedinec přispívající svou prací nebo jako lídr, vaše podnikavost přispěje k globálnímu standardu, který společnost Flowserve v oblasti komplexních řešení řízení toku určuje. Budeme podporovat příležitosti k profesnímu růstu a k získání odměn, které patří k těm nejzajímavějším v oboru, a to díky našemu závazku podporovat naše zaměstnance, jejich integritu a bezpečnost. Ve společnosti Flowserve myslíme za hranice příležitostí a ocenění. Inspiruje nás vzájemná spolupráce s cílem vytvořit vynikající řešení v oblasti řízení toku, která vylepší svět kolem nás!

Shrnutí role: Zajištění správného a efektivního výkonu procesů v oblasti plánování (zajištění a rozvoj dodavatelského řetězce, (plánování výroby, kooperace, kapacitní plánování, zákaznický servis) při dodržování všech platných legislativních a jiných norem

Primary Posting Location: Olomouc, Czech Republic

Kategorie zaúčtování projektu: Logistics

Job Advertising Title: Manager, Planning

Id automatického req: 51591BR

Typ zaměstnání: Full time

Země: Czech Republic

DirectEmployers