Jsme inspirováni naším záměrem

Společně tvoříme výjimečná řešení v oblasti řízení toku a snažíme se tak vylepšit svět kolem nás.

 • Lidé

  Důvěřujte a ceňte si sebe navzájem

  Rozvíjejte se navzájem, přijměte rozdíly, respektujte se navzájem a vytvořte kulturu spolupráce. Kolektivní energie našich lidí nás odlišuje od konkurence.

 • Bezpečnost

  Vytvářejte bezpečná pracoviště a produkty pro naše zaměstnance, zákazníky a komunity.

  Přijměte bezpečnostní pravidla společnosti Flowserve a vzájemně se podporujte v odpovědnosti. Děláme to pro sebe, naše zákazníky, partnery a komunity, pro které pracujeme.

 • Integrita

  Děláme správnou věc, vždy.

  Jednejte se spolupracovníky, zákazníky a akcionáři eticky a transparentně a v souladu se Etickým kodexem společnosti Flowserve. Buďte neustále otevření, upřímní a důvěryhodní.

 • Inovace

  Dovolte vašemu myšlení dělat věci jinak.

  Riskujte a poučte se z chyb. Využijte a rozšiřte naše znalosti a přineste tak nejlepší produkty a služby na trh. Dosáhněte toho díky kreativitě, modernizaci a vynalézavosti.

 • Vlastnictví

  Buďte zodpovědní za své závazky a snažte se, co je pro naši společnost a zákazníky nejlepší.

  Přijměte výzvu, abyste mohli svou práci vlastnit a dodržovat své závazky k dosažení výsledků, které přesahují očekávání.

 • Dokonalost

  Projevte vášeň pro neustálé zlepšování.

  Podávejte výkon ambiciózně s nadšením a zaujetím, abyste poskytovali vynikající produkty, služby a obchodní výsledky.

Lidé

Důvěřujte a ceňte si sebe navzájem

Rozvíjejte se navzájem, přijměte rozdíly, respektujte se navzájem a vytvořte kulturu spolupráce. Kolektivní energie našich lidí nás odlišuje od konkurence.

Bezpečnost

Vytvářejte bezpečná pracoviště a produkty pro naše zaměstnance, zákazníky a komunity.

Přijměte bezpečnostní pravidla společnosti Flowserve a vzájemně se podporujte v odpovědnosti. Děláme to pro sebe, naše zákazníky, partnery a komunity, pro které pracujeme.

Integrita

Děláme správnou věc, vždy.

Jednejte se spolupracovníky, zákazníky a akcionáři eticky a transparentně a v souladu se Etickým kodexem společnosti Flowserve. Buďte neustále otevření, upřímní a důvěryhodní.

Inovace

Dovolte vašemu myšlení dělat věci jinak.

Riskujte a poučte se z chyb. Využijte a rozšiřte naše znalosti a přineste tak nejlepší produkty a služby na trh. Dosáhněte toho díky kreativitě, modernizaci a vynalézavosti.

Vlastnictví

Buďte zodpovědní za své závazky a snažte se, co je pro naši společnost a zákazníky nejlepší.

Přijměte výzvu, abyste mohli svou práci vlastnit a dodržovat své závazky k dosažení výsledků, které přesahují očekávání.

Dokonalost

Projevte vášeň pro neustálé zlepšování.

Podávejte výkon ambiciózně s nadšením a zaujetím, abyste poskytovali vynikající produkty, služby a obchodní výsledky.

 

Jsme motivováni naším přístupem

 • Spolupracujeme s podnikavostí
 • Poskytujeme služby nad očekávání našich zákazníků
 • Jednáme a snažíme se poučit z chyb
 • Důvěřujeme a respektujeme se navzájem
 • Myslíme na bezpečnost a pracujeme bezpečně
 • Přijímáme a podporujeme změnu
 • Jednáme poctivě, vždy

Jsme hrdí na náš vliv

Lepší svět pro každého

Zapojená čerpadla jsou největší, která kdy Flowserve postavila (průměr rotoru 4,6 m je téměř 4,5m!) a chrání Nizozemsko před budoucími povodněmi v rámci vývoje Afsluitdijk. Toto je jeden z hlavních hrází v Holandsku.

50 čerpadel Flowserve v závodě Tuas Desalination Plant 3 na odsolování slané vody vyrábí 136 milionů litrů odsolené vody za den, které pomáhá posílit dodávky vody v Singapuru a dále zde rozšiřuje systém zásobování vodou, aby spolehlivě a z hlediska nákladů efektivně uspokojil rostoucí poptávku po vodě.

Pitná voda v Thajsku. Roky sužovaly lidi žijící na 3,65 milionech akrů v povodí řeky Pasak, v severní části Bangkoku, záplavy nebo sucho. Aby jim poskytoval spolehlivé zavlažování a ochranu před povodněmi. Využívající vertikální smíšená průtoková čerpadla Flowserve, jsou lidé chráněni před záplavami a mají dostatečné množství vody k pěstování svých plodin.

Čerpadla LNN Flowserve byla vybrána pro zavlažování tisíců hektarů s mandloněmi ve vyprahlých oblastech jihovýchodní Austrálie. Tento projekt byl velmi citlivý na efektivní využívání energie a vody. Systém dodávek vody se zakládá na systému zavlažování pomocí kapání vody. Mandle jsou určeny pro místní spotřebu, ale i exportovány do celého světa.

Čerpadla a ventily Flowserve na roztavené soli budou využívány v sérii pilotních projektů CSP v západní Číně. Zemědělské regiony v západní Číně budou v budoucnosti těžit z elektrické energie vytvořené z těchto závodů CSP.

Největší zavlažovací projekt a největší síť podzemních potrubí a akvaduktů na světě. Přináší 70% sladké vody do rezidenční oblasti, na zavlažování a pro průmyslové využití ze systému Nubian Sandstone Aquifer . Flowserve je srdcem GMMR.